<rt id="19cad"><meter id="19cad"><p id="19cad"></p></meter></rt>
  <b id="19cad"><form id="19cad"></form></b>
  <video id="19cad"><menuitem id="19cad"><option id="19cad"></option></menuitem></video>
 • <rt id="19cad"></rt>
  <tt id="19cad"></tt>

   <tt id="19cad"></tt>
   <b id="19cad"></b>
   1. <tt id="19cad"><noscript id="19cad"><delect id="19cad"></delect></noscript></tt>

    神話故事

    【短文兩篇課后題答案】短文兩篇練習題及答案

    | 點擊:

    【www.chuech-photo.com--神話故事】

    短文兩篇練習題及答案

    [學法導引]
        本文包含兩篇文言文,表現的都是古人對大自然的探索。《夸父逐日》是我國最早的神話之一。文中巨人夸父敢于與太陽賽跑,最終口渴而死,他的手杖化為桃林。這個奇妙的神話表現了夸父無比的英雄氣概,反映了古代人民勇于探索,敢于征服大自然的強烈愿望和頑強意志。《兩小兒辯日》是選自《列子》的一則短文,寫兩小兒為太陽的離人遠近爭論不休,博學多識的孔子竟也無法決斷的故事,以此說明人懂得的東西總是有限的,而知識卻無窮盡,同時,還反映了古人為認識自然、探求客觀事物而獨立思考、大膽質疑的精神。
        學習時,要先借助工具書及文下的注釋疏通字詞,弄清文義,再進一步反復誦讀,深入思考,把握神話故事的表現手法,及兩則短文給予我們的啟迪。另外,學習《夸父逐日》,還要注意體會其言簡意豐、想像奇特的特點;學習《兩小兒辯日》,要注意領悟其用對話表達人物情態性格、以及在對話中直接引用和間接引用語言交錯使用的靈活寫法。
    [典題例析]
    例題一、你對夸父追日的行為有什么看法?
    解析:表面看來,夸父追日的行為是以失敗告終,但上古時代的神話是人類用來表達征服自然愿望的一種手段,此類神話的著眼點并不在于最終的成敗,而是以此來表現那種勇于探索、不怕犧牲、造福人類的可貴精神,解答時可從此入手分析。
    參考答案:夸父是一個古代神話英雄,他不向自然屈服,敢于和自然斗爭,甚至為此獻身,更令人感動的是,死后,他的手杖,還要化成一片桃林,將頑強的生命延續下去。
    例題二、從兩小兒辯日的故事中,你得到了什么啟示?
    解析:本題可從多角度思考,①從“孔子不能決”的角度,可說明人的認識是有限的,而知識卻是無窮盡的;還可說明孔子能正確對待小兒的問題,能實事求是,表現其“知之為知之,不知為不知”的學者風范;②從“兩小兒”“辯斗”的角度,可認識到兩小兒喜愛探索,精神可嘉,還可認識到兩小兒認識事物的角度不同,標準不同,結果就不一致。
    參考答案:略。言之有理即可。
    [課時訓練]
    訓練一
    一、閱讀下面的文章,完成文后1-6題。
    夸父與日逐走,入日;     ,            ,                ;河、渭不足,北飲大澤。未至,道渴而死。棄其杖,化為鄧林。
    1.補充文中空白處。
    2.解釋下列加點的詞語。
    ⑴與日逐走(      )⑵河渭不足(    ) ⑶北飲大澤(      ) ⑷棄其杖(      )
    3.翻譯下列句子。
    ⑴夸父與日逐走,入日                                                                                                                   
    ⑵未至,道渴而死                                                             
    ⑶棄其杖,化為鄧林                                                           
    4.對于夸父臨死時棄其杖,化為鄧林(桃林)這個情節,你有何感想?
    答:                                                                         
                                                                                  
    5.從《夸父逐日》這個古代神話中,你了解到我國古代勞動人民怎樣的思想和精神?
    答:                                                                            
    6.你認為夸父逐日以至于喪了命,這樣做值得嗎?請簡述理由。
    答:                                                                            
    二、閱讀下面的文章,完成文后7-12題。
    三人成虎
    龐恭與太子質(        )于邯鄲,謂魏王曰:“今一人言市有虎,王信(        )之乎?”曰:“不信。”“二人言市有虎,王信之乎?”曰:“不信。”“三人言市有虎,王信之乎?”王曰:“寡人信之。” 龐恭曰:“夫市之無虎也,明矣,然三人言而成虎。今邯鄲之去(        )魏也遠于市,議臣者過于三人,愿王察(        )之。” 龐恭從邯鄲反,竟不得見(        )。
    7.找出文中的一個通假字:    通    ,意思為                   。
    8.在文中括號內解釋文中加點字的意思。
    9.由文中的故事,后人概括出一個成語:              ,它比喻                      
                                       。
    10.龐恭對魏王講“三人成虎”的故事有何用意?
    答:                                                                          
    11.龐恭從邯鄲返回,得不到召見的原因是什么?
    答:                                                                            
    12.學習本文對你有什么啟示?
    答:                                                                          
    訓練二
    一、閱讀下面的文章,完成文后1-7題。
    兩小兒辯日《列子》
        孔子東游,見兩小兒辯斗。問其故。
    一兒曰:“我以日始出時去人近,而日中時遠也。”
    一兒以日初出遠,而日中時近也。
    一兒曰:“日初出大如車蓋,及日中則如盤盂,此不為遠者小而近者大乎?”
        一兒曰:“日初出滄滄涼涼,及其日中如探湯,此不為近者熱而遠者涼乎?”
        孔子不能決也。
    兩小兒笑曰:“孰為汝多知乎?”
    1.給加點字注音。
    盂(    )     滄(    )     孰(    )     汝(    )     多知(    )乎
    2.解釋下列加點詞。
    ⑴兩小兒辯斗(        )    ⑵我以日始出時去人近(      )(      )  ⑶及其日中如探湯(    )(    )  ⑷孔子不能決也(    )  ⑸孰為汝多知乎(     )(     ) 
    3.翻譯下列句子
    ⑴我以日始出時去人近,而日中時遠也。
                                                                                    
    ⑵日初出大如車蓋,及日中則如盤盂,此不為遠者小而近者大乎?
                                                                                   
    4.下面兩句話一是直接引用句,二是間接引用句。試將第一句改寫為間接引用句,將第二句改寫為直接引用句。
    ⑴一兒曰:“我以日始出時去人近,而日中時遠也。”
                                                                                   
    ⑵一兒以日初出遠,而日中時近也。
                                                                                   
    5.從文中哪一句話可見兩小兒辯論內容的復雜性?
    答:                                                                           
    6.“孰為汝多知乎?”你覺得這能怪孔子嗎?這說明了什么?
    答:                                                                           
                                                                                   
    7.兩小兒的“辯斗”對你有什么啟發?請聯系實際談談。
    答:                                                                         
                                                                                        
    二、閱讀下面的文章,完成文后8-14題。
    楚人隱形
    楚人貧居,讀《淮南子》,得“螳螂伺蟬自障葉,可以隱形”,遂于樹下仰取葉——螳螂執葉伺蟬,以摘之。葉落樹下,樹下先有落葉,不能復分別。掃取數斗歸,一一以葉自障,問其妻曰:“汝見我不(同“否”)?”妻始時恒答言“見”,經日,乃厭倦不堪,紿(dài,哄騙)云“不見”。嘿(同“默”)然大喜,赍(jī,攜帶)葉入市,對面取人物,吏遂縛詣縣。
    8、下列加點字注音及解釋全部正確的一項是(    )
    A、 螳螂執葉伺蟬(sì,等待)    遂于樹下仰取葉(zhú,就)
    B、 掃取數斗歸(shǔ,好幾)     汝見我不(fǒu,同“否”)?
    C、 乃厭倦不堪(kān,能忍受)   妻始時恒答言“見”(héng,總是)
    D、吏遂縛詣縣(fù,綁)(zhǐ,到……去)
    9、寫出下列“以”字的含義。
    ⑴螳螂伺蟬自障葉,可以隱形:                   
    ⑵螳螂執葉伺蟬,以摘之:                      
    ⑶一兒以日初出遠,而日中時近也:              
    10、翻譯語句。
    ⑴螳螂伺蟬自障葉,可以隱形:                                                        
    ⑵對面取人物                                                                     
    11、“楚人”真的能夠自隱其形嗎?他是個什么樣的人?
    答:                                                                            
    12、用原文回答:“楚人”的妻子是在什么情況下說不見的?
    答:                                                                            
    13、“嘿然大喜”表現“楚人”怎樣的心態?
    答:                                                                            
    14、請用一個成語概括本則選文的內容:                   

     


    25、短文兩篇
    訓練一
    一、1、渴;欲得飲;飲于河、渭; 2、(1)競跑、賽跑;(2)黃河(3)向北(4)他的,指夸父的。  3、(1)夸父與太陽競跑,一直追到太陽落山的地方。(2)還沒趕到大湖,在半路就口渴而死了。(3)他遺棄的手杖,化成桃林。  4、此情節以富有詩意的高度想象力,豐富了《夸父逐日》這一神話的內涵,豐富了夸父的形象,表現了一種勇敢追求、死而不以、甘為人類造福的精神,使整個神話更具有浪漫主義魅力。  5、這個神話故事反映了我國古代勞動人民探索、征服大自然的強烈愿望和頑強意志。 6、略。(提示:從探索未知世界角度看,他的精神可嘉,值得。也可以從其他角度講。) 7、反通返,意思為返回。 8、質(做人質)  信(相信)  去(距離)  察(明察)見(召見) 9、三人成虎   謠言或流言反復傳播,足以惑亂聽聞。 10、提醒魏王應明察秋毫,勿聽信流言。
    11、魏王聽信謠言,認為龐恭不忠。 12、做事要善于調查研究,不要輕信于人。
    訓練二
    1、yú  cāng  shú  rú  zhì  2、(1)爭辯,爭論  (2)認為  距離  (3)到  熱水  (4)判斷  (5)誰  通”智”  3、(1)我認為太陽剛出來時距離人近,而正午時距離人遠。
    (2)太陽剛出來時像個大圓車蓬,等到正午時就像個盤子或盂,這不是遠處的小而近處的大嗎?  4、(1)一兒以日始出近,而日中時遠也。 (2)一兒曰:“我以日始出時去人遠,而日中時近也。”  5、孔子不能決也。  6、不能。因為這是當時人不能解決的問題。說明一個人懂得的知識總是有限的,知識無窮盡,即使是博學多聞的孔子也會有所不知。  7、略。  8、C  9、(1)憑借。(2)來,連詞。(3)認為。  10、(1)螳螂躲在葉子后面暗中觀察蟬,它躲過的葉子可用來隱身。(2)當面拿人家的東西。  11、不能。他是一個妄想用一片樹葉來掩蓋自己的不正當行為的、貪婪而愚蠢的人。 12、“經日,乃厭倦不堪,紿云‘不見’”  13、表現其自以為找到一種可以不勞而獲的途徑而沾沾自喜的心態。
    14、一葉障目。
    sp;                                             
    13、“嘿然大喜”表現“楚人”怎樣的心態?
    答:                                                                            
    14、請用一個成語概括本則選文的內容: 

    本文來源:http://www.chuech-photo.com/yejy/568649.html

    58福彩 www.m6828.com:阿尔山市| www.yumugift.com:合川市| www.specialdayvideo.com:洛川县| www.bdygjt.com:武城县| www.s3552.com:广饶县| www.caboverdedesign.com:宁明县| www.u-nubaby.com:普宁市| www.supplementpricing.com:马山县| www.pastelperfecto.com:都昌县| www.dongda-wood.com:法库县| www.muchasautorepair.com:白河县| www.mr-impact-windows.com:廉江市| www.go115.com:沙河市| www.cintapaus.com:荥阳市| www.jzyxny.com:理塘县| www.surprisegiftt.com:南涧| www.hg84678.com:吐鲁番市| www.ko600.com:锡林郭勒盟| www.forfonts.com:闸北区| www.nordea-im.com:秭归县| www.materialhandler.net:广州市| www.kpryw.cn:青阳县| www.house-of-jorob.com:古浪县| www.schuttemsa.com:昭苏县| www.wxbqf.com:萨嘎县| www.bobbiepeers.com:灌阳县| www.n6768.com:鞍山市| www.atramusic.com:岫岩| www.shoplocalinverness.com:黄龙县| www.hg71789.com:金门县| www.temp-abc.com:克什克腾旗| www.carahedgepeth.com:攀枝花市| www.jonandlaurenwedding.com:从江县| www.air-max-run.com:庆元县| www.layersnet.com:班戈县| www.techintw.com:邮箱| www.jordanegasc.com:万安县| www.bq339.com:安福县| www.v6g4d.com:威海市| www.ksbafang.com:江门市| www.pa-secret.com:兰考县| www.kmtyaf.com:建平县| www.buchuebersetzungen.com:大田县| www.thailandelitevisa.org:赣榆县| www.getappcatalyst.com:南充市| www.pf677.com:茌平县| www.midwestdivers.com:大埔县| www.kingbcw.com:永顺县| www.dayurexian.com:沈丘县| www.ssyqyx.com:南郑县| www.axshiye.com:灵山县| www.126youxiang.com:南丰县| www.tongmould.com:天镇县| www.zheduowang.com:鄂温| www.cngsc.com:绩溪县| www.topgunshops.com:滕州市| www.lishurong.com:正蓝旗| www.jnwfm.cn:常德市| www.xm707.com:商洛市| www.mh1819.com:搜索| www.trackallpackages.net:东山县| www.awov.org:建湖县| www.youetme.com:新竹县| www.jkfdu.com:曲松县| www.elegooo.com:东乡| www.pj43730.com:姚安县| www.lapremieredame.com:武定县| www.soundwirerecords.com:绵竹市| www.hanselapp.com:彭泽县| www.intercritics.com:兴安县| www.binggankong.com:鹰潭市| www.youngwon1004.com:巍山| www.pictain.com:仙游县| www.931821.com:元江| www.idccommunity.com:武冈市| www.vip666b.com:神木县| www.rwxnw.cn:安远县| www.alemdagemlakkonut.com:巧家县| www.vertaxtechnology.com:海安县| www.hg0088ag.com:林州市| www.vfrsballooning.org:定日县| www.gqfxw.cn:张家界市| www.chaton-mignon.com:双流县| www.gy45.com:舒城县|